Myšlenky

Karlovy ostrovy, myšlenky autora.

Cesta do říše fantazie...
Na této stránce najdete mé myšlenky, zformované do jakýchsi citátů. Některé tyto myšlenky mě napadly zcela impulsivně, prostě za různých situací a okolnosti přišly a zhmotnily se do vět… Jiné myšlenky byly naopak inspirovány různými citáty a myšlenkami jiných autorů a již nenesou známku prvotní originality. A konec konců podobné myšlenky už mohly napadnout dávno někoho přede mnou. To se v životě běžně stává. Kolumbus nakonec také nebyl první, kdo objevil nový kontinent… Důležitější je smysl a to co myšlenka přinese a zanechá. Tak vám přeji hezké počtení a inspiraci k zamyšlení.
- Pokud jste přestali věřit, že máte duši, tak jste právě zformátovali svůj osobní operační systém.
- Pokud jste nikdy nevěřili, že máte duši, tak jste si pouze postavili stroj bez operačního systému, který běží na pozadí cloudového serveru.
- Pokud věříte v náboženství, ve kterém se praví, že kdo není s vámi, je proti vám, nebo je navždy zatracen, tak jste si za svou svobodu koupili korporátní, operační systém.
- Pokud jste z jedné církve konvertovali do jiné, tak jste si právě stáhli záplatu pro váš stávající duševní operační systém…
- Pokud jsou vaším náboženstvím peníze, darovali jste vlastní svobodu korporaci, která operační systémy vyrábí…
- Pokud vnímáte vlastní duši, cítíte svobodu bytí všeho živého a nevadí vám vyznání jiných, tak se tvořivě podílíte na vývoji FREE operačního systému…
Každý člověk má právo hledat si vlastní nebe, nebo peklo. Občas se to samotné hledání může stát očistcem… Obzvláště pokud při tom hledání zapomeneme na svůj vlastní život a zejména životy našich blízkých.
Pokud existuje stvořitel, který si dal práci s tím, že vytvořil veškerý život ve vesmíru, proč by si měl protiřečit a vyžadovat krvavé oběti, které tento dar života v jeho jménu, naopak berou?
Hnacím motorem moderního otroctví je iluze. Dobrovolný vstup do otroctví začíná přijetím iluze lepšího a pohodlnějšího života…
Reálná podstata každé víry, každého náboženství, které jsou obsažené v mnoha knihách, se dá shrnout do několika vět. Pokud chcete studovat víru a náboženství, studujte nejdříve lidi, kteří mu věří. Uvidíte tím konec cesty. Pokud lidé o víře mluví a jednají jinak, pokud ulpí na svém přesvědčení - vyměnili vlastní vnitřní svobodu za dogma. Pokud lidé na dogmatu víry nelpí, ale žijí svůj život v souladu a rovnováze s přesvědčením, nechávajíce prostor ostatním, tak je šance, že svojí svobodu využívají k poznání sama sebe, svého okolí a poznání života, jako celku.
Církevní formy náboženství jsou nejstarší organizovanou formou korupce: Člověk se může chovat jako prase, ale pak si koupí odpustek, vyzpovídá se, navštíví svatyni, nebo se vykoupe v řece a má čisté svědomí…
Pokud hluboce milujete nějakou bytost, tak máte v úctě především její vnitřní svobodu, která tvoří to kouzlo osobnosti, které obdivujete. Pokud prvotní tvořivá inteligence, kterou všeobecně nazýváme stvořitelem, miluje lidské duše, které stvořila, tak stejným způsobem ctí jejich vnitřní svobodu.
Láska je květ, jehož plodem je přátelství. Stavebním kamenem přátelství je svoboda, pojící maltou je láska, tolerance je střechou a důvěra je nákresem, který určuje vzhled stavby.
Kompromis na základě respektu a úcty vede do školy poznání a ke svobodě. Kompromis na základě rozumu a vypočítavosti vede k zákopové válce a velmi pravděpodobným okovům nesvobody.
Globalizační inženýři zřejmě pochopili, že účinnější a možná i snadnější, je převzetí role Boha, místo role ďábla.
Je větší pravděpodobnost, že potkáte inteligentního blbce nebo, že sestrojíte perpetum mobile?
Žádný národ nezmizí z mapy a dějin, jen tak náhodou. Prvním předpokladem je, že daný národ musí nejdříve dokonale zblbnout a následně zcela duševně zdegenerovat.
Hrůza bez konce je synonymem pekla. Hrůzný konec může být přechodem do očistce. Zázrak s dobrým koncem, může být počátkem svobodného a normálního života.
Je velký rozdíl mezi samotou a osaměním. Je to velký rozdíl plynoucí z naší volby a z toho utvářených pocitů.
Paradox kouzla nechtěného se projeví vždy, když takzvaní „systémově nepřizpůsobiví jedinci“ a rebelové, dokážou využít ve svůj prospěch vynálezy globalizačních inženýrů.
No, v jednom hezkém českém filmu byla moudrá rada o omývání přirození vlažnou vodou, neboť to klidní nervy a uvolňuje zdravou mysl. Otázkou je, jestli toho někteří lidé jsou vůbec schopni a pokud ano, jestli to bude mít vůbec nějaký viditelný efekt...
Čas nemá hodnotu peněz, které jsme si vymysleli a které jsou dnes v podstatě již fiktivní a nereálné. Čas, sám o sobě a způsob, jakým ho využijeme, vytváří hodnotu naší duše. Hodnotu naší lidskosti, nebo ničemnosti, pro budoucí lidské generace.
Za pár let budeme na dnešní zkurvenou dobu vzpomínat, jako na staré dobré časy… To lze nazvat paradoxem technického pokroku, který vytěžuje lidskou duši.
Doba, technologie a hodnota peněz se mění. Jedna hodnota zůstává však stejná, během doby reálného lidství a jeho pomíjivých dějin v hlubinách vesmíru. A tou je dle mého skromného názoru lidskost, jeho etika a svědomí jedinců.
Menší zlo je věřit současným komunistům, než těm bývalým. Pokud to vezmeme do důsledku, tak v českém politickém systému volíme pořad jen určitou míru zla…
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí… V 89 roce nikdo v tomto národě netušil, že Havel píše kromě divadelních her také sci-fi. A navíc ještě se špatnými konci…
Motto různých voleb minulých a budoucích: Je štěstím pro Babiše, že lidé nepřemýšlejí.
Dilema nezvoleného politického kandidáta:
Optimistická půlka vědomí v něm věří, že to byl naprosto skvělý volební výsledek. A ta druhá, pesimistická půlka vědomí se obává, že je to naprosto syrová pravda…
Darwinismus v duchu Homo Sapiens, je v podstatě pouze bojem skupin alfa jedinců o zdroje. O zdroje, pro budoucí zdroje zdrojů… Inteligence a míra neukojené ctižádostivosti těchto jedinců, pak určuje krutost tohoto boje a množství potřebných, plánovaných, vedlejších a nežádoucích ztrát.
Nejhorší formou korupce, je korupce páchaná na lidském svědomí.
Znásilnění je klasifikováno jako zločin. Domnívám se, že znásilnění duše lze právem nazvat, jako nejtěžší hřích.
Pekelný, nebo přímo nebeský rozdíl, je mezi duchovnem a duc-hovnem… Jedno je cestou poznání, za vnitřní pokorou a svobodou, druhé je cestou za uspokojením vlastního nenasytného ega, využívaje k tomu ve svůj prospěch manipulace s ostatními lidmi.
Člověk může věřit pouze takovému profilu a životopisu, který si sám poctivě zfalšuje…
Každý blázen se občas může cítit abnormálně zdráv a svobodný, když pozoruje blázny okolo sebe. Akorát o tom nesmí mluvit nahlas.
Jednoho krásného dne, se na uzavřeném místě, kdesi v Bohnicích, sejde intelektuální elita českého národa...
Za rovnou páteř, těžko se odměny, či metálu dočkáš… Na druhou stranu Ti nehrozí, že tvá rovná páteř, by se pod tíhou metálů někdy ohnula.
Říká se, že když pes začne žrát trávu, tak přijde déšť. Pokud začnou trávu žrát lidé, bude hůř. Může přijít válka…
Když najdeš místo, kde světlo přichází dříve než tma, a tma přichází dříve než světlo, najdeš i místo věčného klidu.
Dost bylo mouder. Myslím, že už toho máte plné zuby...

The to perdelend
copyright  ©  Karel Jíra 2014Google+